Welkom bij Verkopen.nl

Verkopen.nl is een advertentiemanager voor de particuliere en klein zakelijke adverteerders.

Als u een grotere verkoopkans wilt creëren dan plaatst u uw advertentie op meerdere verkoopwebsites. Dit is vaak een tijdrovende klus doordat er bij elke website de advertentie opnieuw aangemaakt en geplaatst dient te worden. Verkopen.nl is een website die het mogelijk maakt om op eenvoudige wijze de advertenties door te plaatsen naar meerdere websites. U hoeft nu slechts één maal de advertentie te plaatsen en vervolgens de koop- en verkoopwebsites te selecteren waar de advertentie geplaatst mag worden. Verkopen.nl plaatst vervolgens de advertentie automatisch op alle geselecteerde websites.

Partners van verkopen.nl

Waarom Verkopen.nl?

Uw advertentie op alle grote
verkoopwebsites

Bereik de meeste kopers door
Goede marktdekking

Slim en snel verkocht met
Verkopen.nl